Korreksjon av FG


Alle verdier avleses med refraktometer og temperatur må være under 25 grader.
Verdiene oppgis som f.eks. 1050.
Avlest OG:
Avlest FG:
 

   
Copyright (c) 2017 StyloBrew.