SG -> Brix


Verdiene oppgis som f.eks. 1050.
SG:

Brix -> SG


Verdiene oppgis som f.eks. 6.6
Brix:

   
Copyright (c) 2017 StyloBrew.